beats by dre cheap

ما هذا -

هذا - „haza“ je pokazna zamjenica za bliže predmete i lica muškog roda, a znači „ovaj, ova ili ovo“. Nemojte se zbuniti, ovo su značenja samo u našem jeziku, tj. jedno od ova tri značenja odabiremo shodno prijevodu na naš jezik. ما هذا - „ma haza“ znači „šta je ovo?“ i njome se pita samo za predmete (zapamtite: samo predmete a ne i lica) muškog roda. Dok من هذا - „men haza“ znači „ko je ovo?“ i njome se pita samo za lica tj. razumna bića muškog roda.

Ucimo arapski jezik ! ---للغة العربية
http://arapskijezikarabiclanguage.blogger.ba
27/07/2013 16:07